Paimenen kynästä


Aito, oikea, kopio, vai väärennös?

Ajassa jossa me elämme, on ominaista oikeiden asioiden vääristely.
Aidoista asioista, kuten erilaisista tuotteista, tehdään kopioita, niin kutsuttuja piraatteja.
Jäljennöksestä yritetään tehdä mahdollisimman alkuperäisen näköisiä.
Nämä alkuperäisistä otetut mallit ja muodot ovat joskus hämmästyttävän tarkkoja, ja helposti ihminen pitää väärennöstä oikeana.

Myöskin hengelliselle rintamalle on jo ajat sitten tullut pyrkijöitä, toisenlaisen, uuden evankeliumin kanssa.
Apostoli Paavali kirjoitti: Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Gal.1:8
Sielunvihollinen on aina pyrkinyt syöttämään ihmisten sydämiin valhe-evankeliumia, ja hyvin on siinä onnistunutkin, koska ihminen mieluummin uskoo valheen kuin totuuden.
Mutta vain totuus voi vapautta ihmisen synnistä.

Pelastus Kristuksessa on usein käännetty suorituskristillisyydeksi. Kuvitellaan, että tekojen, varsinkin hyvien tekojen kautta ihminen pelastuu.
Raamattu kertoo kuitenkin selkeän viestin, että ihmissielun pelastuksen saa aikaan vain Jumalan armo. Hyvät teot ovat vain seurausta uudesta, muuttuneesta elämästä. (Room.3:23-25)

Kastetta on monta kerta tarjottu pelastussakramenttina. Mutta ei mikään kaste, kasteena itsessään, pelasta ihmistä. Raamattu puhuu sydämen uskosta, suun tunnustuksesta ja uskoon tultua otetusta kuuliaisuuden kasteesta. Ensin tulee usko, sitten vasta kaste. (Mark.16:16)

Raamatun arvovaltaa halutaan murentaa ja tilalle annetaan humaani, ihmismielen mukainen, niin sanottu sana.
Mutta aito alkuperäinen Jumalan sana on vain yksin ja ainoastaan se, minkä takana Jumala on, ja joka on Hänen suustaan lähtenyt.
Ajatellaan myös helposti, että mitä väliä sillä on mitä jumalaa palvelee. Kuvitellaan, että lopultahan kaikki uskonnot vievät taivaaseen. Jumala ja epäjumalat eivät kuulu yhteen. Usko ja uskottomuus ovat kaksi eri asiaa. Pimeys on pimeyttä ja valkeus on valkeutta.

Jeesus ei tullut tuomaan uskontoa, vaan hän toi elävän uskon, joka perustuu yksin Kristuksen sovitustyöhön Golgatalla meidän ihmisten syntiemme tähden. Jokainen joka uskoo Jeesukseen, tulee autuaaksi.

Seurakuntaelämän rinnalle tarjotaan mitä erilaisimpia yhdistyksiä ja järjestöjä. Ei haluta sitoutua paikallisseurakuntaan, ei haluta ottaa vastuuta, halutaan mennä sinne ja tänne vain siunauksien perässä. Halutaan olla sitoutumattomia, omaa mielihyvää vain etsitään ja haikaillaan. Jumala halutaan tehdä turhaksi. Ihminen ja ihmiskeho nostetaan kaiken yläpuolelle ja ajatellaan että me syntiin langenneet voisimme olla jumalia. Ei haluta alistua Jumalan vallan alle.

Ihminen joka ei ota vastaan totuutta rakkaudessa, on helposti sillä horjuvalla tiellä, että hän alkaa uskomaan valheeseen.
Jeesus on tie, totuus ja elämä. Kristuskalliolle kun rakentaa elämänsä, on turvassa ja varmassa pelastuksessa.

Musta on edelleenkin mustaa ja valhe ei ole totuutta.
Varokaamme ettemme sokaistu väärennösten runsauden keskellä.

Ari Tanhula
01.03.2016
JOULUN AIKA 01.12.2017
Kielen synti 11.09.2017
Vapahtajamme Jeesuksen uhri on täydellinen 01.04.2017
Ajatuksia seurakunnasta 06.02.2017
Aito, oikea, kopio, vai väärennös? 01.03.2016
PELASTUKSEN IHANUUS 28.12.2015