Paimenen kynästä


Vihan lapsesta uuteen elämään!

Apostoli Paavali kirjoittaa kirjeessään Efeson seurakuntalaisille Efesolaiskirje 2:1-6: ”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin; mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -  ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa.”

  Tällaisia me kaikki olemme olleet ennen uskoon tuloamme.  Kaikki ilman Kristusta elävät ovat tässä tilassa edelleen.  Tämä tila jää pysyväksi kun ihminen kuolee, ellei hän ole suostunut Jumalan pelastettavaksi.
  Itsekin olin tällaisessa hengellisen kuoleman tilassa, sielunvihollisen sitoma, poliittisen aatteen peite silmilläni.  Suhtauduin luonnostaan vihamielisesti kaikkeen hengelliseen.  
Tämä poliittinen ja ateistinen aatemaailma sitoi minut hyvin voimakkaasti.  Vuosien aikana elämääni tulleet monet ongelmat ja ristiriidat johtivat yksinäisyyteen ja epätoivoon.  
Koin kadottaneeni koko silloisen elämäni.  Nyt ymmärrän, että Jumala, johon en voinut silloin uskoa, valvoi kuitenkin elämääni ja oli valmiina puuttumaan siihen heti kun itse annoin Hänelle siihen luvan ja hapuilemalla Häntä etsin.  Epätoivon ja itsetuhoisuuden keskellä tapahtunut uskoontuloni syksyllä 1981 osoitti, kuinka Jumala armossaan rakastaa syntiensä kahlitsemaa, elämän murjomaa ihmistä.  Sain vastaanottaa elämääni anteeksiannon ja armon.  Sisimpääni laskettiin lepo ja rauha!

  On erittäin vaarallista koko ajan tietoisesti torjua Jumalan pelastava armo.  Raamatussa sanotaan, että se voi lopulta jopa jäädä tällaisen henkilön kohdalla turhaksi.
  Raamatun mukaan ihmisen elämä etenee hänen valitsemaansa suuntaan. Ilmestyskirjan 22:11 sanotaan: ”vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.”
  Tämä on myös helposti nähtävissä.  Ihminen on koko ajan raaistunut.  Jumalattomuus ja kaikenlainen iljettävyys on lisääntynyt.  Sielunvihollisella on kiire tappaa ja tuhota niin monta elämää kuin mahdollista, koska seurakunnan ylösotto ja Jeesuksen näkyvä paluu maan päälle on hyvin pian käsillä.
  Näinä viimeisinä aikoina huomaamme erityisesti, kuinka kaikkea Jumalan asettamaa ja säätämää vihataan: Jumala loi ihmiset mieheksi ja naiseksi.  Ihmissuvun jatkumiseen tarvitaan molemmat. Jumala sääti avioliiton heidän välilleen, eivätkä maalliset laitkaan tätä totuutta pysty muuksi muuttamaan.  Tätä Jumalan järjestystä nyt pilkataan ja sen puolustajille nauretaan.  Jumala vastaa kyllä lopulta kuitenkin Sanastaan.
  Haluan sydämestäni rukoilla näiden pilkkaajienkin elämään kääntymystä ja pelastusta.  Kauheaa on kerran joutua kaikesta Jumalan edessä tilille.
  Efesolaiskirje 2:11-14: ”Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi - että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden.”

Pakanasyntyisiltä puuttui hengellisesti etuoikeutettu asema, jonka juutalaiset olivat saaneet Aabrahamin liiton ja ympärileikkauksen välityksellä. Olemme pakanoina kuuluneet suureen pelastumattomien ihmisten massaan.
  Vanhan liiton temppelissä väliseinä erotti juutalaiset ja pakanat toisistaan.  Vain esipihaan tulo oli sallittu pakanoille.  Jumalan Israelin kanssa solmimat liitot eivät koskeneet  pakanasyntyisiä.
  Profeetta Jeremia kirjoittaa Jeremia 31:33: ”Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.”

Jeesuksessa Kristuksessa tilanne muuttuu.  Vihollisuus poistuu! Uusi liitto Jeesuksen sovitustyön ja sovintoveren kautta astuu voimaan.
  Ne etuoikeudet, joita juutalaisilla on valittuna kansana, eivät auta heitä enää heidän Jumala-suhteessaan, elleivät he tule Jeesuksen veren kautta uuteen liittoon, kuten me kaikki muutkin. Jeesuksen maan päällä ollessa juutalaiset luottivat edelleen Mooseksen lakiin, joka ei voinut auttaa ketään pelastumaan, ja he olivat luulouskossaan Jumalan lapsia Aabrahamin kautta.  Jeesus halusi karistaa tämän luulouskon heiltä pois.
  Samanlaisessa luulouskossaan elää suuri osa meistä suomalaisistakin tänä päivänä.  He uskovat olevansa Jumalan lapsia kristilliseen kirkkoon kuulumisen ja ihmiskäsin tehtyjen toimitusten ja ns. sakramenttien noudattamisen kautta.  Kuitenkin Raamattu osoittaa, ettei tämä Jumalasta erottava väliseinä tällä tavalla voi koskaan poistua.  Vain Jeesuksen henkilökohtaisen sovintouhrin vastaanottamisen kautta Jumala uudestisynnyttää ihmisen ja hän voi tulla sisälle pelastukseen.  Jeesus on tie, totuus ja elämä.  Vain Hänen kauttaan tullaan Isän Jumalan lapseuteen.  
  Sama koskee siis juutalaisia kuten meitä pakanasyntyisisäkin!
  Efesolaiskirje 2:15-18: ”kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. ”
  Raamatun mukaan uskoontulleista muodostunut seurakunta (Kristuksen maanpäällinen ruumis) on tuo uusi ihminen ja Hän (Jeesus) itse on sen päänä.
  Efesolaiskirje 1:22-23: ”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.”

  Ystäväni, mikä on sinun sydämesi tila?  Oletko vielä vihan lapsi?  Pyhä Henki kutsuu sinua pelastukseen!  Ota Jeesus vastaan elämääsi.   Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa, olitpa sitten siivosyntinen tai julkijumalaton.  Rukoukseni on, että sinä saisit tulla vihasta vapauteen, kuten minäkin sain aikanani.  
  Efesolaiskirjeen 1:19-22 kertoo meille, mitä Jeesuksen vastaanottaminen vaikuttaa elämäämme Kristuksen yhteydessä: ”Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.”    

Markku Kuokkanen
01.12.2016
Kielen synti 11.09.2017
Vapahtajamme Jeesuksen uhri on täydellinen 01.04.2017
Ajatuksia seurakunnasta 06.02.2017
Vihan lapsesta uuteen elämään! 01.12.2016
Valintojen edessä? 01.11.2016
Aito, oikea, kopio, vai väärennös? 01.03.2016
PELASTUKSEN IHANUUS 28.12.2015
Jeesus on tie, totuus ja elämä 01.11.2015