Paimenen kynästä


Vapahtajamme Jeesuksen uhri on täydellinen

         Heprealaiskirjeen 10. luvun jakeissa 1-4 on kirjoitettu: ”Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.  Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä? Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.”  Jae 11:  ”Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa.”

            Jumala oli asettanut Israelin kansalle uhrijärjestelmän, jossa oli äärimmäisen tarkat ohjeet, kuinka ne tulisi suorittaa. Syynä tähän oli se, ettei Jumala voinut sietää syntiä ja siksi synnit piti sovittaa näiden uhrien toimittamisen kautta. Samalla niiden kautta ihminen saattoi lähestyä turvallisesti Jumalaa ja elää Hänen yhteydessään sekä palvella Häntä. Jumala vaati ihmiseltä täydellistä puhtautta ja vanhurskautta.
             Syntiuhrin ja vikauhrin kautta solmittiin uudelleen katkennut yhteys Jumalaan, ja polttouhrin, ruokauhrin ja yhteysuhrin kautta sitten ylläpidettiin saavutettua Jumala-yhteyttä. Israelin kansan uskonnollinen luopumus oli kuitenkin jo niin syvä, ettei sitä voitu enää näillä vanhan liiton uhritoimituksilla parantaa.  Samalla ne olivat muuttuneet mekaanisiksi, ulkokohtaisiksi ja seremoniallisiksi uhritoimituksiksi, vaikka Jumala olisi halunnut, että ihmisten sydämet olisivat olleet avoimia Häntä kohtaan ja nähneet näissä uhreissa laupeutta ja armahtavaisuutta. Jumala odotti heidän luottavan lopulta kaikessa Herran suureen armoon.
             Profeetta Miika kirjoittaa 6:8:  ”Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Ovatko Herralle mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? – Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?”
Jeesus-Messiaan vaeltaessa maan päällä nämä toimitukset, samoin kuin Mooseksen lain noudattaminen, olivat muuttuneet fariseuksille ja kirjanoppineille juuri tällaiseksi ulkokohtaiseksi muotomenoksi. Matteuksen evankeliumissa 9:13 kerrotaan, kuinka Jeesus muistutti heitä: ”Mutta menkää ja oppikaa, mitä tämä on: 'Laupeutta minä tahdon enkä uhria.' Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.”
Eivät he nähneet omaa syntisyyttään.  He vihasivat myös Jeesuksessa esiin tulevaa armoa ja totuutta!
           Vanhan liiton profeetat, mm. Jesaja ja Jeremia, julistivat kuinka Jumala itse hankkii ihmiselle vanhurskauden, jota tämä tarvitsee pelastuakseen.  Messiaan sijaisuhrin kautta tulisi voimaan lopullinen ja täydellinen sovitus.
           Heprealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa tästä 9:11-14:  ”Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!” Jae 26: ”...mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.”
            Hän haluaa korostaa tätä asiaa erityisesti 10:12-14:  ”... mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,  ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.  Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.”
Raamattu kertoo, kuinka Jeesuksen Kristuksen uhri on täydellinen ja kertakaikkinen ja puhdistaa jokaisen, joka ottaa sen vastaan sovitusuhrina. Vain sitä kautta ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja pelastavan Jumala-yhteyden.
Elämme juuri nyt armotalouskauden viimeisiä hetkiä. Ihmiset eivät tiedä syntisyyttään ja kadotettua tilaansa. Uskonnollisuus tarjoaa pelastusta kaikille.  Ihmiset ovat 'luulouskossaan' kuten Jeesuksen ajan fariseuksetkin. Ns. hengelliset johtajat ja kirkot eivät halua loukata ketään ja siksi annetaan kaikessa periksi.  Uskovatkin alkavat kadottaa näkyään ja Herran odotus sammuu.
          Meidän tulee muistaa taivaallinen alkuperämme.  Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttolaisille 6:19-20: ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.”  
         Olemme kutsutut uhraamaan hengellisiä uhreja, joita ovat mm. Jumalalle kuuluva kiitos ja ylistys, sekä omastamme jakaminen sen mukaan, kuinka Herra on meitä itse kutakin siunannut. Meidät on kutsuttu kulkemaan edeltäkäsin valmistetuissa hyvissä teoissa ja palvelemaan toinen toisiamme ja kaikkia apua, sekä pelastusta tarvitsevia ihmisiä.
                
         Heprealaiskirjeen 9:27-28 kerrotaan: ”Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio,  samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.”
          Oletko sinä, ystäväni, jo tässä Herraa Jeesusta odottavassa joukossa? Ellet, niin pyydä Häntä tulemaan sydämeesi ja antamaan sinulle synnit anteeksi. Hän on kuollut puolestasi, että sinä voisit saada uuden elämän Hänen yhteydessään.  
          Sielujemme lopullinen ja täydellinen pelastus on päivä päivältä lähempänä. On tärkeää antaa elämässämme täydet valtuudet Hänelle. Emme voi luottaa toisiin ihmisiin, emme edes itseemme. Meidän toivomme lepää Herrassa Jeesuksessa!
          Filippiläiskirjeen 3:20-21 sanotaan: ”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.”

Markku Kuokkanen
01.04.2017
Voiko kuolema tuottaa hedelmää? 26.02.2018
Kielen synti 11.09.2017
Vapahtajamme Jeesuksen uhri on täydellinen 01.04.2017