Perustus

Page

KRISTUSKALLIO


Ainoa perustus, jolle voimme rakentaa henkilökohtaisen uskomme tai seurakunnan, on Jeesus Kristus.

1 Kor. 3:11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
1 Kor. 3:10-15 Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus…

USKO


Apt. 16:31 Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut…
Mark. 16:16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Room. 10:9-10 Sillä jos sinä tunnustat suullasi   Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Hakeudu Jumalan Sanan kuuloon, Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan ja puhuu sydämellesi Pyhän Henkensä kautta.
Kun Jumala on vetänyt sinua puoleensa ja on tehnyt sinusta syntisen pyhien kasvojensa edessä, usko omalle kohdallesi todeksi se valtava Jumalan rakkauden osoitus, jota Hän lahjaksi sinulle tarjoaa.
Joh. 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

KASTE


Apt. 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin…
Kun suuri määrä ihmisiä oli tullut synnintuntoon, tehnyt parannuksen ja ottanut Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan pelastajanaan, heidät kastettiin ja liitettiin seurakunnan yhteyteen.
Apt. 22:16 Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.
Jos sinä olet uskossa Jeesukseen, älä enää viivyttele, vaan noudata Raamatun opetusta, mene upotuskasteelle ja liity seurakuntayhteyteen.
Matt. 3:13-16 Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen: ”Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus.” Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.
Seuraa Jeesuksen jalanjälkiä opissa ja elämässä ja astu sisälle Raamatun koko totuuteen.

PYHÄ HENKI


Apt. 2:4 Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.
Jeesus lupasi lähettää Pyhän Hengen voiman opetuslastensa avuksi ja voimaksi noustuaan taivaaseen Jumalan oikealle puolelle, ja niin myös tapahtui.
Apt. 2:38-39 Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.
Pyhän Hengen lahja kuuluu myös meille tämän päivän uskoville. Tarvitsemme Häntä voimaksi todistamiseen Jeesuksesta, opastajaksi Jumalan Sanan tuntemisessa ja viisaudeksi auttaessamme lähimmäisiämme.
Apt. 8:15-17 Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen; sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen.

SEURAKUNTA


Kun olet antanut elämäsi Jeesukselle ja käynyt uskovien upotuskasteella, sinut liitetään paikalliseen Jumalan lasten yhteyteen, seurakuntaan.
Apt. 2: 41-42 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa.
Seurakunnassa rakennut yhteisestä uskosta toisten kanssa Sanan opetuksen, rukouksen ja leivänmurtamisen kautta.
Seurakuntaa johtaa Jumalan Sanan mukaan asetettu vanhimmisto, mutta kaiken pää on itse Jeesus, Kristus. Mitään muuta ylintä organisaatiota ei seurakunnan yläpuolella voi olla.
Ef. 1:22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle…
Kol. 1:18  Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
Ef. 2:19-22 Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.

PIRKANMAAN PERINTEISEN HELLUNTAISEURAKUNNAN TOIMINTA JA HALLINTO PERUSTUU PYHÄN RAAMATUN UUDEN TESTAMENTIN ILMOITUKSEEN PAIKALLISSEURAKUNNASTA

Seurakunnan jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka antaa raamatullisen todistuksen uskostaan Jeesukseen Kristukseen, ja on ottanut apostolisen upotuskasteen uskoontulonsa jälkeen ja osoittaa elämällään tunnustuksensa todenperäisyyden.

Seurakunnassa ei hyväksytä Raamatun ilmoituksesta poikkeavaa ulkoa päin tulevaa keskusjohtoista katto-organisaatiota, eikä seurakunta liity uskonnolliseen yhdyskuntaan nimeltä Suomen Helluntaikirkko, kuitenkin seurakunta haluaa kuulua ja olla mukana Suomen Helluntaiherätyksen veljesyhteydessä.

Seurakunnan jäsenten ei ole pakollista liittyä seurakunnan toimintaa tukevaan ja viralliset asiat hoitavaan yhdistykseen nimeltä Pirkanmaan Perinteisen Helluntaiseurakunnan Tuki ry, mutta jäseniksi yhdistykseen voidaan ottaa vain Pirkanmaan Perinteiseen Helluntaiseurakuntaan kuuluvia.