Tervetuloa

Page

TERVETULOA KOTISIVUILLEMME

Viereisestä palkista voit valita haluamasi tarkastelun kohteen.

Voimme edelleen jatkaa kokoontumista huomioiden henkilökohtaisen hygienian ja maskien käytön. Turvavälejä ei tarvitse enää noudattaa, jos henkilöhygieniasta huolehditaan.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT 7.9.2021

Tartuntatautilain 58 c § mukaan pitää yleisissä kokoontumisissa olla:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan 3 momentissa tarkoitetun toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

58 c § on väliaikaisesti voimassa 1.7.2021–31.12.2021, ellei muuta ilmoiteta.

Kokoontumisemme Ilomäentiellä jatkuvat. Katso tarkemmin Tulevat tapahtumat -sivulta tai Tamperelainen-lehdestä.