Paimenen palsta

Page

Mistä ihmiset luopuvat

(2. Tess. 2:3) ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Monetkaan ihmiset eivät luovu seurakunnasta tai kirkossa käymisestä. He luopuvat rakkaudesta totuuteen eli Jumalan Sanaan. Sanan voimaan ei enää uskota, eikä saarnata yksinkertaista evankeliumia, vaan luotetaan puheen, laulun ja musiikin loistoon. Siis mikä on pidättänyt väärien kristuksien ja lopulta antikristuksen tuloa. Tuo voima on ollut Jumalan Sanan totuus, josta on pidetty kiinni, niin ettei ole hyväksytty nyt valtaan päässeitä tulkintoja ja Sanan suoranaista vääristelyä. (2. Tess. 2:6) Nyt ei enää Jumalan Sanan totuus ole pidättämässä, vaan aika on kypsä eksytykselle.
(Gal. 1:6) ”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin.” Nyt julistetaan toista evankeliumia. Hengellisistä tilaisuuksista on tullut maailman keinoja käyttävää viihdettä. Kristus kutsuu tänään kristittyjä puhdistautumaan, sitoutumaan, pyhittäytymään ja antautumaan kokonaan Hänelle. Vain antautuneet kristityt voivat vaikuttaa maailmassa. Maailma ei tarvitse penseitä kristittyjä, ei laiskoja kristittyjä, ei keskenään riiteleviä kristittyjä, ei epäileviä kristittyjä, eikä ylimielisiä kristittyjä. (Jaak. 1:8) ”Kahtaalle horjuva ihminen, epävakaa kaikessa, mitä tekee.”
Mikä estää sinua antamasta elämääsi kokonaan Kuninkaiden Kuninkaalle ja Herrojen Herralle? Nyt on meidän kristittyjen ratkasun hetki!
Heikki Yli-Hietanen

Heikin puhelinnumero on 050 345 7586